top of page

Onderzoek 80+ in Aalburg

Steeds meer mensen worden ouder, daarbij is de kwaliteit van leven belangrijk. Maar wat houdt die kwaliteit van leven in? Weten we dit? En wat is er nodig om deze kwaliteit hoog te houden?

Vragen die in gemeente Aalburg leven. Voor zowel zorg- en welzijnsaanbieders als de burger zelf is er heel wat veranderd in de afgelopen jaren; van verzorgingsstaat naar 'zelfregie'. 

Om te ontdekken waar we nu staan, wat er werkelijk nodig om onze medeburgers te ondersteunen in het ouder worden en waar we ons op kunnen richten in de toekomst, is onderzoek nodig. 

Stichting Welzijn ProSeniore en de gemeente Aalburg slaan de handen ineen om dit onderzoek tot een rijke bron van informatie te maken. De komende maanden zal TouchMedia zich bezighouden met de uitvoering van het onderzoek '80+ in Aalburg'.

Ruim 30% van de 80-plussers in de gemeente Aalburg zal een uitnodiging krijgen om aan dit onderzoek deel te nemen. Een ontspannen gesprek, afgenomen door een professional van TouchMedia en een lokale vrijwilliger van ProSeniore zullen de basis vormen.

 

Vragen verdeeld over zes leefgebieden (mede gebaseerd op Mijn Positieve Gezondheid en de uitkomsten van de zorgconferentie van 26 oktober 2017) moeten een soort 'foto' vormen van de 80+ in de gemeente. 

 

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op deze pagina of via Nikki Slokkers (n.slokkers@aalburg.nl)

    

Informatiebrief 80+
Gemeente Aalburg
bottom of page